Frauenberatung Soest bietet Hilfe in vielen Sprachen

Logo Frauenberatung SoestSprachen

Unsere Beraterinnen sprechen deutsch, englisch, polnisch und niederländisch.
Hier können Sie unseren Flyer in verschiedenen Sprachen ansehen und herunterladen.

Sprachen
ar
ar

d
d

Wir beraten Frauen und Mädchen ab 16 Jahren.
Sie alleine entscheiden, welchen Weg Sie wählen und wann Sie ihn gehen. Wir bieten Informationen und Unterstützung bei der Entwicklung individueller Lösungswege für ihr persönliches Ziel. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Mögliche Themen

 • Gewalterfahrung (körperlich, psychisch, sexuell, digital)
 • Stalking, Belästigung und Mobbing
 • Beziehungskonflikt oder Trennung
 • Krise
 • Angst, Depression oder andere psychische Beschwerden
 • Belastende Lebensituation
 • Selbstwertproblem
 • Suche nach neuen Ideen oder Perspektiven
 • Entscheidungsschwierigkeit
 • Sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität
 • sonstige Fragen oder unklare Anliegen

ku
ku

Em jin û keçikan bi 16 salî şêwir dikin:
Hûn bi xwe biryare didin, Hûnê kîjan rê hilbijirênin û di kîjan rê re herin.
Em ji bona encamên We yên kesayetî li cem pêşketin û rêya çareserî ya takekesî agahî û alîkarî pêşniyar dikin. Emê bi naskirina We, keyfxweş bin.

Mijarên pêkan

 • Serpêhatiyên kotekî(ya bedenî, giyanî, zayendî, dijîtalî)
 • Stalking, acizî û mobbîng
 • Kêşeyên têkiliyê an jî yên hevberdanê
 • Krîz
 • Tirs, depresyon an gazindên giyanî yên din
 • Aciziyên rewşa jiyanê
 • Pirsgireka nirxa xwebixweyî
 • Lêgerîna raman an perspektîfên nu
 • Zehmetiyên biryardayînê Berîdanî an nasnameya zayendî
 • Pirsên din an xwestinên nediyar

pl
pl

Doradzamy kobietom i dziewczętom od 16 roku życia:
Tylko Ty decydujesz, którą drogę wybierzesz i kiedy ją obierzesz. Oferujemy informacje i pomoc w opracowaniu indywidualnych rozwiązań do osiągnięcia osobistego celu. Cieszymy się z możliwości poznania Ciebie!

Możliwe tematy

 • Doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, cyfrowej)
 • stalking, nękanie i mobbing
 • konflikty w związku lub separacja
 • kryzys
 • lęk, depresja lub inne problemy psychiczne
 • Trudna sytuacja życiowa
 • Problem z poczuciem własnej wartości
 • Poszukiwanie nowych pomysłów lub perspektyw
 • Trudności w podejmowaniu decyzji
 • Orientacja seksualna lub tożsamość seksualna
 • Inne pytania lub wątpliwości

ro
ro

Consiliem femei și fete de la vârsta de 16 ani:
Decideți singură ce cale alegeți și când pășiți pe această cale. Vă oferim informații și sprijin la găsirea de soluții individuale pentru a vă atinge obiectivele impuse. Suntem încântați să vă cunoaștem!

Teme posibile

 • Violență (fizică, psihică, sexuală, digitală)
 • Hărțuire, molestare și bullying
 • Relații conflictuale sau crize de separare
 • Teamă, depresie sau
 • alte tulburări psihice
 • Viață stresantă
 • Probleme de autoapreciere
 • Căutarea de idei sau perspective noi
 • Dificultăți decizionale
 • Orientare sexuală sau identitate sexuală
 • Alte probleme sau doleanțe neclare

ru
ru

Мы консультируем женщин и девушек с 16 лет:
Только вы решаете, какой путь вы выберете и когда вы по нему пойдете. Мы предоставляем информацию и поддержку в поиске индивидуальных решений для достижения вашей личной цели. Мы будем рады познакомиться с вами!

Возможные темы

 • Опыт пережитого насилия (физического, психологического, сексуального, цифрового)
 • Преследование, домогательства и запугивание
 • Конфликт в отношениях или их разрыв
 • Кризис
 • Страх, депрессия или другие психологические проблемы
 • Стрессовая жизненная ситуация
 • Проблема самооценки
 • Поиск новых идей или перспектив
 • Трудности в принятии решений
 • Сексуальная ориентация или сексуальная идентичность
 • Другие вопросы или не определенные темы

tr
tr

16 yaş üzeri kadın ve genç kızlara danışmanlık sunuyoruz:
Hangi yolu seçeceğiniz ve onda ne zaman yürüyeceğiniz sadece sizin kararınız. Kişisel hedefinize yönelik bireysel çözüm yollarını geliştirmek için bilgi ve destek sunuyoruz. Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Olası konular

 • Şiddet deneyimi (fiziksel, ruhsal, cinsel, sanal)
 • Takip, taciz, mobbing
 • İlişki çatışması veya ayrılık
 • Kriz
 • Korku, depresyon veya Başka psikolojik şikayetler
 • Zorlayıcı hayat koşulu
 • Öz saygı sorunu
 • yeni fikir veya perspektif arayışları
 • Karar verme zorluğu
 • cinsel yönelim veya cinsel kimlik
 • Diğer sorular veya belirsiz talepler